zagarniacze obornika

Systematyczne usuwanie obornika z obory to podstawowy wymóg higieny i szeroko pojętego
dobrostanu zwierząt gospodarskich. Ma to także znaczenie dla zachowania dobrego mikroklimatu wewnątrz obory poprzez zmniejszanie ilości gazów emitowanych do atmosfery. Odpowiednio zaprojektowany i wykorzystywany system usuwania obornika zachowuje go do wykorzystania jako środek nawożący, a także redukuje przenikanie odchodów zwierzęcych do systemów wodnych i gruntu.
Ręczne usuwanie odchodów to uciążliwe zajęcie, a zastosowanie do tej pracy traktorów powoduje stres, przeciągi i ryzyko urazów zwierząt. Obornik to nie jest niepotrzebny odpad. W warunkach właściwego składowania jest on drogocennym naturalnym nawozem.

DeLaval jest jednym z największych dostawców systemów usuwania obornika na świecie. Nasze zgarniacze, pompy i inne systemy zapewniają najlepsze sposoby postępowania z obornikiem i gnojowicą.