higiena doju

Prawidłowe mycie sprzętu udojowego jest podstawowym warunkiem uzyskania mleka wysokiej jakości higienicznej. Najlepsze efekty mycia zyskuje się stosując przemiennie kwaśne i zasadowe środki myjące. Sposób użycia środkamyjącego jest zawsze podany na opakowaniu. Zalecenia producenta muszą być bezwzględnie przestrzegane.

Katalog produktów