DeLaval DelPro

DeLaval DelPro™ jest zintegrowanym systemem zarządzania przeznaczonym zarówno dla najnowocześniejszych gospodarstw korzystających z robotów VMS, jak również tradycyjnych gospodarstw mlecznych, w których zastosowano systemy uwięziowe.

Efektywna automatyka w systemie DelPro™ umożliwia lepszą kontrolę nad produkcją mleka, analizowanie efektywności żywienia oraz wspomaga optymalne dostosowywanie oraz planowanie racji żywieniowych na podstawie rejestrowanej historycznie wydajności mleka u każdej krowy. Dzięki wózkom paszowym oraz stacjom żywienia kontrolowanym przez system dawki odmierzane są w sposób bardzo dokładny, a dzięki automatyce zminimalizowany jest nakład pracy potrzebny na wydawanie paszy.
Ponadto system DelPro™ umożliwia dokładną obserwację stanu zdrowia stada oraz nadzór nad rozrodem.