urzadzenia udojowe1

Niezależnie od wielkości stada, warunków produkcji, tradycji i upodobań hodowców, DeLaval oferuje wydajne, ergonomiczne i bezpieczne urządzenia, które stwarzają doskonałe warunki dla wysokiej produktywności w oborach uwięziowych i wolnostanowiskowych.

Obory uwięziowe są wciąż najczęściej stosowanym system chowu krów mlecznych. Posiadamy w swojej ofercie kompletne rozwiązania dla małych i dużych gospodarstw
preferujących ten typ utrzymania krów. Nasze agregaty próżniowe, rurociągi, systemy mycia i elementy automatyki przyczyniają się do wzrostu wydajności doju i poprawy jakości mleka, zwiększają wygodę i bezpieczeństwo.

urzadzenia udojowe2

Obory wolnostanowiskowe dla krów pozwalają na osiągnięcie wysokich wydajności i są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem. Dojarnie w halach wyposażane są w nowoczesne urządzenia automatyki doju, mirniki mleka i systemy zarządzania stadem.
Najczęściej stosowane rozwiązania dojarni w halach udojowych to dojarnie typu „Rybia Ość”, Tandem, Bok w Bok, dojarnie karuzelowe i roboty udojowe.
Nasza oferta pozwala na dokonanie optymalnego wyboru systemu i wielkości dojarni.